pm-installation-installation-

Gyllealarm

Vi forhandler LevelTec gyllealarmer

Hvert år løber mange kubikmeter gylle ud i den danske natur og forårsager uoprettelig skade på vandmiljøet og dyrelivet. De allerfleste udslip kan forebygges og forhindres med gylletanksalarmen LevetTec. Alarmen giver dig mulighed for at skride til handling, inden skaden er sket.

Med en LevelTec alarmenhed, er det muligt at overvåge gylletanken og dermed begrænse skaderne i forbindelse med et gylleudslip.

Ved pludseligt fald i gylleniveauet eller når tanken er ved at være fuld, sendes der SMS besked afsted til op til 5 telefoner. Det betyder at den rette person på stedet varsles uden at dyr og naboer forstyrres. Udover at være et alarmsystem er LevelTec også et dokumentationssystem, der lagrer alle relevante informationer om dit gylleforbrug og din gylletank.

Ring gerne til os 65 98 14 96, for at høre nærmere, du kan også klikke ind på WWW.plustec.dk for yderligere informationer.

Det er sund fornuft…. Både for naturens men også for økonomiens skyld!